پزشک پوست، مو و زیبایی

دکتر مهدی اوصیا مدرس و پزشک پوست، مو و زیبایی می‌باشد.

طبقه ششم ساختمان شمالی

09195575738