مسابقه دبلنا

مسابقه هیجان انگیز دبلنا شنبه هر هفته ساعت 20 در مرکز خرید گالریا برگزار می‌شود.

در این مسابقه به نفر اول 1/000/000 تومان، نفر دوم 750/000 تومان و نفر سوم 500/000 تومان هدیه داده می‌شود.