چهلمین جشنواره فیلم فجر 

این مراسم بهمن ماه 1400 در مرکز خرید گالریا برگزار شد.