تولد چهار سالگی گالریا و مراسم روز مرد

این مراسم 25 بهمن ماه 1400 در مرکز خرید گالریا برگزار شد