مراسم قدردانی از بانوان برتر باشگاه مشتریان به مناسبت روز مادر

این مراسم روز مادر 1400 در مرکز خرید گالریا برگزار شد