روز جهانی کودک

این مراسم چهارشنبه هر هفته در مرکز خرید گالریا برگزار می‌شود.