روز جهانی کودک

این مراسم مهر ماه 1400 در مرکز خرید گالریا برگزار شد