مسابقه شطرنج

به گزارش روابط عمومی مرکز خرید گالریا، برگزار کننده مسابقات شطرنج می باشد که علاقه مندان به این رشته میتوانند در این مسابقه شرکت کرده و جوایز نفیسی به آن ها اهدا خواهد شد

برندگان مسابقه قبل شطرنج گالریا:

نفر اول سرکار خانم زهرا نباتی

نفر دوم سرکار خانم فاطمه نوروزی

نفر سوم جناب آقای هوراد شکری

نفر چهارم جناب آقای آیدین حسینی نسب

نفر پنجم جناب آقای عرفان ارباب زاده

نفر ششم جناب آقای محمد نوروزی