مزایای کارت +CIP

  • استفاده از جایگاه CIP پارکینگ، به صورت رایگان.
  • خدمات همراهی با مشتریان +CIP و میهمانان ایشان.
  • ارسال رایگان خرید از فودکورت و شیرینی یزدی توسط واحد اکسپرس گالریا.
  • خدمات سینمای اختصاصی و خانوادگی.
  • اختصاص میز CIP در تمام کافه ها و رستوران های گالریا.
  • استفاده از تاکسی VIP به صورت رایگان در منطقه ولنجک، زعفرانیه و محمودیه.
  • اولویت اطلاع رسانی ، دعوت و تست رایگان در ایونت‌ها ، افتتاحیه ها و جشن‌ها.
  • استفاده از خدمات  معاینه اولیه رایگان پزشک گالریا.