فرم نظر سنجی ساینس سنتر

با نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارائه هرچه بهتر خدمات یاری فرمایید.
1. فضا، دکوراسیون و میزان روشنایی محیط
2. سرعت اینترنت
3. میزان بلندی صدای آهنگ
4. قیمت گذاری منو
5. مدت زمان انتظار تا دریافت غذا
6. کیفیت غذا و نوشیدنی
7. نحوه ارائه خدمات و برخورد پرسنل