مرکز خرید گالریا در نظر دارد یک دوره مسابقه شطرنج برای آقایان و بانوان با شرایط زیر برگزار نماید:

 • تاریخ: جمعه 15 تیر 1403 ساعت 9:30 صبح الی 14
 • مسابقات طبق قوانین فیده برگزار خواهد شد.
 • این مسابقه ویژه بازیکنان بدون ریتیگ و بازیکنان دارای ریتینگ رپید حداکثر 1650 می باشد.
 • کلیه شرکت کنندگان در یک جدول و به روش سوئیسی رقابت خواهند کرد وتعداد دورهای مسابقه متناسب با تعداد شرکت تعیین خواهد شد.
 • زمان برای هر بازیکن عبارت است از 10 دقیقه و 2 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی.
 • حداکثر تعداد شرکت کنندگان: 60 نفر.
 • ورودیه مسابقات مبلغ 300 هزار تومان می باشد که بایستی به شماره کارت 6219861063021488 به نام آقای محمدحسین حسینی  پرداخت گردد.
 • از کلیه شرکت کنندگان در مسابقه، از ساعت 8:30 الی 9:30 پذیرایی صبحانه بصورت رایگان در فودکورت مرکز خرید گالریا انجام خواهد شد.

جوائز مسابقات بشرح زیر تعیین و پرداخت می گردد:

جوایز  بزرگسالان(نفرات بالای 14 سال:  متولدین  1388.10.11  و قبل از آن)

ردیفعنوانجایزه
1نفر اول30 میلیون ریال
2نفر دوم20 میلیون ریال
3نفر سوم10 میلیون ریال

سایر جوایز

ردیفعنوانجایزه
1بهترین بازیکن زیر 10 سال متولدین  1392.10.11  به بعد)5 میلیون ریال
2بهترین بازیکن زیر 14 سال(متولدین 1388.10.11 به بعد)5 میلیون ریال
3بهترین بانو5 میلیون ریال
 • اگر یک بازیکن واجد دو جایزه شود صرفا جایزه بالاتر به او تعلق خواهد گرفت.
 • برای تعیین بازیکنان برتر در پایان بازی­ها امتیازهای بدست آمده درنظر گرفته می شود و در صورتیکه دو یا چند نفر در امتیازهای بدست آمده یکسان باشند، از امتیاز شکنی به ترتیب زیر بهره برداری خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم ( درصورتیکه همه دارندگان امتیاز برابر با هم بازی کرده باشند).

ب: بوخ هولز   ج: مجموع بوخ هولز حریفان   د: تعداد برد بیشتر   ه: سونه بورن برگر  و) بلیتس 5 دقیقه ای

 • آخرین مهلت ثبت نام در صورت عدم تکمیل ظرفیت زودتر، سه شنبه 12 تیر خواهد بود.
 • جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی(به انگلیسی و فارسی)، درجه بین المللی رپید، تاریخ تولد و تصویر فیش واریزی ورودیه را به شماره تلفن ذیل پیامک نمایید: 09122052918
 • هر گونه موارد پیش بینی نشده و یا موارد قابل بررسی، به نحو مقتضی تصمیم گیری و متعاقبا اعلام خواهد شد.

ثبت نام مسابقه

جنسیت